Satoshi
Hashimoto

ドラマ

新・警視庁捜査一課9係

(2010)
門脇健治 役
テレビ朝日系
テレビ朝日